Pregled funkcija Stand-Alone sistema hotelskog menadžmenta

Sistem hotelskog menadžmenta Domina Hotel osmišljen je kao modularni sistem tako da se veoma lako može prilagoditi potrebama različitih tipova hotela, počev od onih malih sa skromnim zahtevima, pa do onih veoma luksuznih koji zahevaju visok stepen automatizacije, beskompromisnu pouzdanost i jedinstven estetski doživljaj.

Stand Alone sistem predstavlja idealno rešenje za manje hotele gde se uz skromna ulaganja može ostvariti osnovni nivo automatizacije i na taj način gostima povećati komfor, osoblju hotela omogućiti efikasniji rad i ostvariti uštedu energije kroz upravljanje grejanjem, klimatizacijom i rasvetom. Pored hotelskih soba, mogu se kontrolisati i druge prostorije poput zajedničkih prostorija, servisnih prostorija, kancelarija, garaže i drugih.

Kod Stand-Alone sistema svaka soba funkcioniše potpuno samostalno upravljajući svim instaliranim funkcijama na jedan "inteligentan" način prema unapred definisanim parametrnima, bez potrebe za stalnim nadzorm osoblja hotela. Funkcionisanje se zasniva na beskontaktnim tehnologijama Mifare i 125kHz. Pristupne kartice izrađene primenom ovih tehnologija u potpunosti su bezbedne, ne dozvoljavalju neovlašćeno umnožavanje i programiraju se za svakog korisnika ponaosob.

FUNKCIJE
Spoljašnji čitač kartica Kontrola pristupa sobama i ostalim prostorijama u okviru hotela upotrebom beskontaktnih kartica (tehnologije Mifare ili 125kHz). Integrisan taster za zvono i LED signalizacija "gost prisutan" i "ne uznemiravaj".
Unutrašnji čitač kartica Detekcija prisustva gosta u sobi odlaganjem kartice u džep unutrašnjeg čitača. Integrisan taster za aktiviranje signalizacije "ne uznemiravaj", LED signalizacija "gost prisutan" i "ne uznemiravaj".
Svetlo dobrodošlice Automatsko uključivanje svetla dobrodošlice odmah po ulasku u sobu i isključivanje nakon 30 sekundi. Moguće je ručno upravljanje svetlom dobrodošlice preko jednog ili više tastera.
Glavno svetlo Upravljanje glavnim svetlom u sobi preko jednog ili više tastera. Automatsko isključivanje glavnog svetla uz vremensku zadršku od 30 sekundi kada gost napusti sobu.
Sobni termostat Regulacija temperature u sobama i zajedničkim prostorijama (upravljanje fan-coil uređajima ili sličnim), noćni režim štednje, automatsko isključivanje klimatizacije kada je prozor otvoren, režim štednje kada soba nije zauzeta.
Upravljanje napajanjem klima uređaja Automatsko isključivanje klima uređaja sa vremenskom zadrškom od 30 sekundi kada gost napusti sobu ili kada je prozor ostane otvoren.
Upravljanje napajanjem sobe Kontrola napajanja svih ostalih potrošača u sobi, u zavisnosti od statusa sobe (da li je gost prisutan ili ne). Pri ulasku u sobu gost mora odložiti karticu u džep unutrašnjeg čitača kako bi omogućio upotrebu električnih uređaja, rasvete i klimatizacije u sobi. Kada gost napusti sobu, napajanje sobe se trenutno prekida.
Bezkontaktne RFID kartice Programiranje više vrsta kartica za goste i osoblje hotela pomoću softvera za Stand-Alone hotelski menadžment na računaru na recepciji. Karticama se programski definiše tip, pridružuje ime korisnika, definišu prava pristupa, hijerarhijski nivo i period važnosti.
Istorija događaja Isčitavanje istorije događaja (podataka o ulascima i izlascima) direktno iz memorije sobnog kontrolera.
Jednostavno programiranje Svaka soba se programira zasebno pomoću Master kartice sa jedinstvenim hotelskim kodom

Kartice za goste i osoblje hotela programiraju se na recepciji pomoću programatora kartica i računara sa instaliranim specijalnim softverom za hotelski menadžment (SFW-ALB04) koji je veoma jednostavan za upotrebu. Softver se besplatno isporučije uz svaki Stand-Alone sistem. Osoblje na recepciji takođe ima sopstvene kartice koje glase na njihovo ime i kojima se dodeljuju odgovarajuća prava i nivoi pristupa softveru za hotelski menadžment. U svakom trenutku omogućen je uvid u podatke koji operater je pristupio softveru i kada, kao i koje operacije je vršio. Takođe, ukoliko se ukaže potreba, pomoću prenosnog računara moguće je izlistati istoriju događaja iz sobnog kontrolera svake sobe. Na taj način mogu se dobiti željeni podaci o ulascima i izlascima gostiju i hotelskog osoblja iz bilo koje sobe.

Zahvaljujući istoj tehnologiji i arhitekturi moguće je veoma jednostavno napraviti tranziciju iz Stand-Alone sistema na umreženi sistem hotelskog menadžmenta bez potrebe za menjanjem postojećih čitača kartica, termostata i instalacija u sobama.