Rešenja

Standardna soba

Sistem je koncipiran tako da koristi spoljašnji čitač kartica, unutrašnji čitač kartica, sobni termostat za kontrolu klimatizacije i odgovarajući kontroler. Ovi uređaji su povezani međusobno preko ARMbus linije koja im obezbeđuje napajanje i komunikaciju. Sobni kontroler obezbeđuje ostalim uređajima podatke o tačnom datumu i vremenu i koordinira njihov rad u zavisnosti od različitih parametara: doba dana/noći, prisustva gosta, statusa prozora, tipa kartice i slično. Na osnovu navedenih parametara svaka soba funkcioniše potpuno samostalno po tačno definisanim pravilima.

Pored kontrole pristupa, upravljanja napajanjem sobe i regulacije temperature ovo rešenje objedinjuje još upravljanje svetlom dobrodošlice i upravljanje glavnim svetlom u sobi. Takođe je predviđena signalizacija sledećih statusa: detekcija otvorenosti prozora, ne uznemiravaj i soba zauzeta/slobodna.


Standardna hotelska soba

Recepcija


Sistem je koncipiran tako da koristi jedan programator kartica koji je povezan na radnu stanicu (PC) na recepciji na kojoj je instaliran softver za programiranje kartica. Softver omogućava kreiranje različitih tipova kartica (gost, sobarica, security, recepcionar, manager i drugih) koje se odnose na datu osobu i koje mogu imati ograničen ili neograničen period važnosti. Prilikom programiranja kartica veoma jednostavno se svakoj kartici mogu dodeliti prava pristupa za odgovarajuće prostorije.

Upotreba kartica sa MIFARE tehnologijom obezbeđuje visok nivo bezbednosti.

Recepcija