Rešenja

Standardna soba | Apartman - Suite | Zajedničke prostorije | Recepcija

Standardna soba

Sistem je koncipiran tako da koristi spoljašnji čitač kartica, unutrašnji čitač kartica, sobni termostat za kontrolu klimatizacije i odgovarajući kontroler. Ovi uređaji su povezani međusobno preko ARMbus linije koja im obezbeđuje napajanje i komunikaciju. Sobni kontroler sakuplja i obrađuje podatke o prostorijama a zatim ih prosleđuje do PC-a na recepciji, koji u realnom vremenu prikazuje status svih prostorija u okviru objekta.

Pored kontrole pristupa, upravljanja napajanjem sobe i regulacije temperature ovo rešenje objedinjuje i sledeće funkcije: svetlo dobrodošlice, kontrola roletni i rasvete preko personalizujućih Ave Touch panela, kontrola elektroventila sanitarne vode radi sprečavanja poplave.

Takođe je predviđena signalizacija različitih alarma i statusa kao što su: SOS poziv iz kupatila, detekcija provale, detekcija otvorenosti vrata i prozora, ne uznemiravaj, soba zauzeta/slobodna, soba iznajmljena/raspoloživa i slično.


Standardna soba

Apartman - Suite

Sistem je koncipiran tako da koristi spoljašnji čitač kartica, unutrašnji čitačkartica , nekoliko termostata za kontrolu klimatizacije soba u okviru apartmana i odgovarajući kontroler. Ovi uređaji su povezani međusobno preko ARMbus linije koja im obezbeđuje napajanje i komunikaciju. Sobni kontroler sakuplja i obrađuje podatke o prostorijama a zatim ih prosleđuje do PC-a na recepciji, koji u realnom vremenu prikazuje status svih prostorija u okviru objekta. Pored kontrole pristupa, upravljanja napajanjem sobe i regulacije temperature u 3 nezavisne zone ovo rešenje objedinjuje i sledeće funkcije: svetlo dobrodošlice, kontrola roletni i rasvete preko personalizujućih Ave Touch panela, kontrola elektroventila sanitarne vode radi sprečavanja poplave.

Takođe je predviđena signalizacija različitih alarma i statusa kao što su: SOS poziv iz kupatila, detekcija provale, detekcija otvorenosti vrata i prozora, ne uznemiravaj, soba zauzeta/slobodna, soba iznajmljena/raspoloživa i slično.


Apartman - Suite

Zajedničke prostorije

Ovaj sistem je koncipiran tako da koristi spoljašnji čitač postavljen na ulazu u svaku zajedničku prostoriju (npr. konferencijska sala, teretena, bazen itd.), termostat za kontrolu klimatizacije i odgovarajući kontroler za zajedničke prostore. Ovi uređaji su povezani međusobno preko ARMbus linije koja im obezbeđuje napajanje i komunikaciju. Sobni kontroler sakuplja i obrađuje podatke o prostorijama, a zatim ih prosleđuje do PC-a na recepciji, koji u realnom vremenu prikazuje status svih prostorija u okviru objekta. U konferencijskoj sali, na primer, predviđen je i unutrašnji čitač (odlagač) kartica radi kontrole napajanja prostorije, kao i komande za upravljanje rasvetom, zavesama i projekcionim platnom.

U zajedničkim toaletima predviđeni su SOS potezni tasteri, u hodnicima i stepeništima predviđeni su ugradni IC senzori za kontrolu rasvete kao i odgovarajuća ugradna svetlosna signalizacija (izlaz, alarm, zabranjeno pušenje, restoran i slično.) Rasvetom u hodnicima, stepeništiuma ili u recepcijskom holu može se takođe upravljati ručno iz softvera za hotelski menadžment ili pak vremenski programirati tako da se rasveta uključuje/isključuje u zadatim vremenskim intervalima.


Zajedničke prostorije

Recepcija

Sistem je koncipiran tako da koristi jedan ili više programatora kartica povezanih na radnu stanicu (PC) na recepciji, termostat za kontolru klimatizacije i kontroler za zajedničke prostorije. Instaliran na PC-u softver hotelskog menadžmenta omogućava, pored programiranja kartica, takođe nadzor nad statusom soba (npr. gost ili servisno osoblje prisutno u sobi, statuse vrata, prozora, različite alarme, temperaturu i slično.), kao i nadzor zajedničkih prostora u realnom vremenu. Rasveta u recepcijskom holu može se kontrolisati ručno direktno iz softvera ili se mogu definisati vremenski intervali za automatsko uključivanje/isključivanje ove rasvete.


Upotreba kartica sa MIFARE tehnologijom obezbeđuje visok nivo bezbednosti.


Recepcija