Softver za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta

Ovaj jednostavan i pregledan softver namenjen je za programiranje kartica za goste i osoblje hotela. Kartice se programiraju pomoću programatora kartica SCR-ALBM1 koji se povezuje sa računarom preko USB priključka. Prilikom programiranja kartica, pored prava pristupa sobi i određenim zajedničkim prostorijama definiše se i period boravka gosta tj. vrema važnosti kartice.


Softver za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta


Isti softver se upotrebljava za konfigurisanje čitača kartica i sobnih kontrolera prilikom startovanja sistema. (samo za stand-alone sisteme)


Softver omogućava kreiranje baze osoblja hotela i programiranje različitih tipova kartica za osoblje sa tačno definisanim pravima i restrikcijama. Moguće je programirati kartice za sobarice, osoblje obezbeđenja, recepcijsko osoblje, menadžera i druge tipove kartica.


Osnovni prozor grafičkog interfejsa je veoma pregledan i satoji se od ikonica koje označavaju spratove hotela. Ulaskom u svaki sprat vizuelizuju se ikonice soba, zajedničkih prostorija i servisnih prostorija koje se nalaze na tom spratu. Po bojama ovih ikonica lako se primećuje koja je soba izdata, a koja slobodna za izdavanje. Ulaskom u izdatu sobu mogu se videti osnovni podaci o gostu, kao i period boravka. Ulaskom u slobodnu sobu otvara se prozor za prijavljivanje novog gosta, tj. programiranje kartice za tu sobu.


Budući da je reč o stand-alone sistemu hotelskog menadžmenta koji nema direktnu komunikaciju sa recepcijom, osoblje na racepciji ne može u realnom vremenu sagledavati informacije o prisustvu gosta u sobi, o tempeaturi i električnim potrošačima već ovaj softver služi za praćenje izdatih i slobodnih soba i za generisanje pristupnih kartica za goste i osoblje hotela.