Uređaji stand-alone sistema hotelskog menadžmenta

Osnovni elementi koji čine Stand-Alone sistem hotelskog menadžmenta su:

Sobni kontroler za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Sobni kontroler za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta Ave, napajanje 12Vac/dc, 4 DIN modula 53GA72-TM
Spoljašnji čitač kartica za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Spoljašnji čitač beskontaktnih kartica Mifare za umreženi ili stand-alone sistem hotelskog menadžmenta Ave, 3 modula 44xGA01-M
Spoljašnji čitač kartica Ave Touch Mifare Spoljašnji Ave Touch čitač beskontaktnih kartica Mifare, za skrivenu montažu, za umreženi ili stand-alone sistem hotelskog menadžmenta Ave, 3 modula 442GA02-M
Unutrašnji čitač/odlagač kartica za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Unutrašnji čitač/odlagač beskontaktnih kartica Mifare za umreženi ili stand-alone sistem hotelskog menadžmenta Ave, 3 modula 44xGA30-M
Sobni termostat za sistem hotelskog menadžmenta AVE Sobni elektronski termostat sa LCD za umrežen ili stand-alone sistem hotelskog menadžmenta Ave, 3 modula 44xGA52-T
Programator kartica za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Programator beskontaktnih kartica Mifare SCR-ALBM1
Softver za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Softver za programiranje karica za Stand-Alone sistem SFW-ALB04
Korisnička bezkontaktna kartica za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Korisnička beskontaktna kartica MIFARE, bele boje format: ISO7816 44339CHU-MB
Master kartica za stand-alone sistem hotelskog menadžmenta AVE Master beskontaktna kartica Mifare, format: ISO7816 44339CHM-M