Sreda, 08. Decembar 2021, 07:26:08

Dodirnite emociju

Pretraga po kodu proizvoda

Razvodne table i podne kutije

Ave program spratnih razvodnih tabli, podnih kutija i prateće opreme obuhvata sledeće tipove proizvoda:

  • Poklopce za razvodne table u više veličina i boja (bela, siva, metalik siva, bež), namenjene za montažu na odgovarajuće Ave instalacione kutije (ugradne ili nadgradne)
  • Odgovarajuće DIN šine za svaki tip spratne table (isporučuje se u kompletu sa poklopcem)
  • Kućišta sa poklopcem u IP40 i IP55 zaštiti za DIN module, namenjena za montažu na zid
  • Svu neophodnu prateću oprema koja obuhvata: slepe module, adaptere za montažu Ave modularnog programa na DIN šinu, metalne brave, DIN šine, nosače za DIN šine, sabirnice za nulu/zemlju itd.

UGRADNE RAZVODNE TABLEKapacitet ugradnih razvodnih tabli je: 5 DIN modula, 8 DIN modula, 12 DIN modula, 18 DIN modula, 24 DIN modula (2×12), 36 DIN modula (2×18).


Proizvode se u 5 boja: beloj, sivoj, metalik sivoj, bež i sjajnocrnojNADGRADNE RAZVODNE TABLE IP55Kapacitet nadgradnih IP 55 razvodnih tabli sa vratima je: 5 DIN modula, 6 DIN modula, 8 DIN modula, 12 DIN modula, 24 DIN modula (2×12), 36 DIN modula (3×12), 54 DIN modula (3×18)


Nemenjene su za spoljnu montažu i proizvode se samo u beloj boji.UGRADNE PODNE KUTIJEZa ugradnju elektrogalanterije u duple podove ili u klasične podove sa betonskom košuljicom, Ave može da ponudi podne kutije u dve veličine ili ukupno 4 kombinacije što se tiče kapaciteta u zavisnosti od toga da li se upotrebljavaju moduli iz Sistema 44 ili moduli iz Sistema 45:

  • 24 modula iz Sistema 44 ili 16 modula iz Sistema 45
  • 12 modula iz Sistema 44 ili 8 modula iz Sistema 45


Poklopac podnih kutija izrađuje se u tri varijente za različite primene:

  • ravan plastični pokopac
  • upušten plastični poklopac namenjen za prekrivanjem podnom oblogom (laminatom, itisonom...)
  • ojačani prohromski poklopac

Mehanizam poklopca dozvoljava njegovo lako uklanjanje po potrebi, na primer prilikom instalacije opreme.

Svaka od kutija, po potrebi, ima mogućnost ugradnje DIN modula (automatskih osigurača i slično) pomoću posebnog adaptera kapaciteta 2 DIN mesta.
Za više informacija o razvodnim tablama, podnim kutijama i pratećoj opremi preuzmite sledeću dokumentaciju:

Instalacione kutije, razvodne table i podne kutije - komercijalni katalog

Instalacione kutije za sve vrste zidova - brošura