Četvrtak, 27. Januar 2022, 03:27:38

Dodirnite emociju

Pretraga po kodu proizvoda

Signalizacija požara

U ponudi sigurnosnih sistema Ave jedno od najznačajnijih mesta zauzimaju svakako sistemi za dojavu požara budući da predstavljaju osnovni segment tehničke zaštite svakog savremenog objekta. Uz doslednu primenu svih mera i procedura propisanih zakonom o zaštiti od požara, primena stabilnih instalacija za automatsku signalizaciju požara osiguraće pravovremenu dojavu još u početnoj fazi požara i ostaviti dovoljno vremena za reagovanje kako bi se sprečilo širenje požara i nastanak štete.


Ave je akcenat stavio na protiv požarnu zaštitu malih i srednjih objekata nudeći pouzdana i kvalitetna rešenja za pravovremenu detekciju požara, eliminišući pojavu lažnih alarma. Sve centrale kao i sva ostala oprema za dojavu požara izrađeni su u skladu sa EN54 evropskim standardima.

U ponudi Ave nalaze se adresibilne i konvencionalne centrale za signalizaciju požara. U sklopu adresibilnih sitema na raspolaganju su i takozvane operativne konzole pomoću kojih se može ostvariti kontrola sistema, uvid u stanje sistema, kao i signalizacija alarma na udaljenoj lokaciji. Optička i zvučna signalizacija alarma ostvaruje se preko svetlećih signalnih panoa i alarmnih sirena.


Centrale preko svojih relejnih izlaza imaju mogućnost delovanja na različite sisteme i električne uređaje kao što su: sprinklerski sistemi za automatsko gašenje požara, sistemi GVK, sistemi ozvučenja i obaveštavanja o požaru, protivpožarna vrata, protivpožarne klapne, liftove...).


Sisteme za dojavu požara moguće je integrisati sa Ave sistemom pametne kuće pomoću specijalnog alarmnog interfejsa i na taj način omogućiti vizuelnu i zvučnu signalizaciju alarma na Touch Screen-u kućne automatike, memorisanje datuma i vremena aktiviranja alarma i automatsko aktiviranje isprogramiranih scenarija u slučaju izbijanja požara (npr. isključivanje struje, zatvaranje dotoka gasa, odimljavanje prostora, dojava alarma preko SMS-a i slično)


KONVENCIONALNE CENTRALE • AC904 – 4 konvencionalne linije (zone), 20 detektora po liniji, 2 izlaza za alarmne sirene, relejni izlaz za generalni alarm, relejni izlaz greške u sistemu, EN54...

ADRESIBILNE CENTRALE • AC921 – analogna mikroprocesorska centrala sa>LCD displejem, 1 adresibilna petlja kapaciteta 99 detektora + 99 modula, 20 zona, dva izlaza za alarmne sirene, RS485, RS232, EN 54...
 • AC922 – analogna mikroprocesorska centrala sa LCD displejem, 2 adresibilne petlje, kapacitet 99 detektora + 99 modula po petlji, 40 zona, dva izlaza za alarmne sirene, RS485, RS232, EN 54...
 • AC924 – analogna mikroprocesorska centrala sa LCD displejem, 4 adresibilne petlje, kapacitet 99 detektora + 99 modula po petlji, 40 zona, dva izlaza za alarmne sirene, RS485, RS232, EN 54...

Pored centrala tu su i svi osnovni tipovi detektora požara i neophodna prateća oprema:

 • operativna konzola (paralelni tablo),
 • optički adresibilni detekori dima,
 • optičko-termički adresibilni detektori požara,
 • termodiferencijalni adresibilni detektori požara,
 • adresibilni ručni javljači požara,
 • optički konvencionalni detektori požara,
 • termički konvencionalni detektori požara,
 • konvencionalni ručni javljači požara,
 • ulazni moduli, izlazni moduli,
 • ulazno-izlazni moduli,
 • paralelni indikatori,
 • svetleći signalni panoi,
 • alarmne sirene itd.


Za više informacija o sistemima za signaliaciju požara preuzmite sledeću dokumentaciju:


Sigurnosni sistemi Ave - komercijalni katalog
Sistemi za signalizaciju požara Ave - brošura