Sreda, 01. Februar 2023, 19:23:03

Dodirnite emociju

Pretraga po kodu proizvoda

Prijavite se za tehničku prezentaciju

Stručni tim Ave Balcanica redovno organizuje tehničke prezentacije za opremu iz svog portfolija sa osnovnim ciljem da sve zainteresovane ljude iz struke (projektante, arhitekte, izvođače elektro radova i dr.) upoznamo sa tehničkim karakteristikama i mogućnostima opreme Ave i na taj način stvorimo dobar preduslov za uspešnu buduću saradnju.

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o proizvodnom programu Ave ili da se kompletno osposobite za projektovanje, instaliranje, programiranje i održavanje Ave sistema kućne i hotelske automatike, pozivamo vas da se prijavite za neku od tehničkih prezentacija.

Prezentacije su podeljene u tri tematske celine:

  1. Elektrogalanterija Ave
  2. Sistem kućne automatike Ave
  3. Sistem hotelskog menadžmenta Ave

Prezentacije održavamo u prostorijama predstavništva u malim grupama do 8 slušalaca, pri čemu se trudimo da grupe budu formirane od ljudi iz iste struke. Pored teorijskog dela prezentacije, slušaocima se i praktično demonstrira način funkcionisanja sistema. Takođe, ukoliko to vama više odgovara, uvek postoji mogućnost da se prezentacija opreme održi u vašim prostorijama.

Da biste se prijavili za tehničku prezentaciju, neophodno je da popunite prijavu i kliknete na dugme pošalji. Dalje sledite uputstva sistema. Svaka osoba treba da se prijavi pojedinačno.

Nakon formiranja grupe, o tačnom terminu održavanja prezentacije obavestiće vas neko od našeg osoblja.