Petak, 07. Maj 2021, 09:44:53

Dodirnite emociju

Pretraga po kodu proizvoda

442TC01

Jednopolni elektronski prekidač osetljiv na dodir za skrivenu instalaciju, sa relejnim izlazom NO 10A 230Vac, monostabili ili bistabilni režim rada upravljanje dodirivanjem prednje površine maske ili sa različitih lokacija pomoću touch ili klasičnih NO tastera, led male potrošnje za lociranje u mraku, montira se ispod plastičnih, staklenih ili aluminijumskih Ave touch maski, 1 modul