Utorak, 18. Jun 2024, 01:53:37

Dodirnite emociju

Pretraga po kodu proizvoda

442TC01

ednopolni elektronski prekidač osetljiv na dodir za skrivenu instalaciju, sa relejnim izlazom NO 6A 230Vac, montira se ispod plastičnih, staklenih ili aluminijumskih Ave touch maski, 1 modul

Jednopolni elektronski prekidač osetljiv na dodir za skrivenu instalaciju, sa relejnim izlazom NO 6A 230Vac, monostabili ili bistabilni režim rada upravljanje dodirivanjem prednje površine maske ili sa različitih lokacija pomoću tastera osetljivih na dodir ili klasičnih NO tastera, led male potrošnje za lociranje u mraku, memorija stanja relejnog izlaza u slučaju nestanka struje, montira se ispod plastičnih, staklenih ili aluminijumskih Ave touch maski, 1 modul